❈ Om Ayurveda ❈

Ayurveda betyder kunskap om livet. Det är en över 5000 år gammal visdom som har sitt ursprung i Sydostasien. Här eftersträvar man naturlig hälsa och tar hänsyn till de olikheter som finns bland människor. Man pratar om Vata, Pitta och Kapha som är olika energier och finns i alla människor fast olika mycket. Därför behövs det kunskap om ens sammansättning så att man kan anpassa sin kost och sitt levnadssätt till sin/sina dosha/or. Man tar även hänsyn till årstidernas och dygnets påverkan.