❈ Om Ayurveda ❈

Ayurveda betyder kunskap om livet. Det är en över 5000 år gammal visdom som har sitt ursprung i Sydostasien. Här eftersträvar man naturlig hälsa och tar hänsyn till de olikheter som finns bland människor. Man pratar om doshorna Vata, Pitta och Kapha som är olika energier och finns i alla människor fast olika mycket. Vata står för luft/rymd och rörelse, pitta för eld och vatten och kapha för jord och vatten. Det behövs  kunskap om ens sammansättning så att man kan anpassa sin kost och sitt levnadssätt till sin/sina dosha/or. Man tar även hänsyn till årstidernas och dygnets påverkan.