❈ Rådgivning ❈

När du kommer till en rådgivning hos mig, går det till så här, att jag ber dig fylla i ett anamnesblad, där du får frågor som vad du brukar äta, hur dina dygnsrutiner är osv. Du får även göra ett självtest, som visar vilken/vilka dosha/or (energier) som är dominerande i dig.

Sedan känner jag på din puls och vi går tillsammans igenom eventuella obalanser du har och hur vi kan gå tillväga för att hitta tillbaka till balans. Jag ger dig olika kostråd, eventuella förändringar i rutiner samt förslag på örtpreparat.